قائم ماشین قائم ماشین
دستگاه تراش رومانی
دستگاه فرز دروازه ای
دستگاه کوریا 3000
دستگاه shw
دستگاه نوار 300
برگشت به بالا